Inschrijven

De inschrijfavond voor de wedstrijden van 2018 vindt plaats op woensdag 16 mei 2018 in Dorpshuis Ons Tehuis aan de J.R. Zeemanstraat in IJzendoorn.

Inschrijvers van buiten de regio Neder-Betuwe moeten inschrijven via de website van de NTTO (TRS). Inschrijvers binnen onze regio kunnen dat ook doen. Die handeling scheelt de organisatie veel tijd bij onder andere het maken van de startlijsten.

Omdat we dit jaar een heel vol programma hebben, kunnen we per standaardklasse 10 deelnemers laten starten. Dat betekent dat er op de inschrijfavond vermoedelijk geloot zal moeten worden.
Om de inschrijving definitief te maken moeten de inschrijvers die ingeloot worden op de inschrijfavond het inschrjfgeld (€ 15) contant betalen.

Let erop dat deelnemers in de standaardklassen zelf verantwoordelijk zijn voor het verzekeren van in elk geval hun aansprakelijkheid bij deelname aan het evenement.